ჩვენი სერვისები

რას გთავაზობთ


სათაური

შემთხვევით გენერირებული ტექსტი, შემთხვევით გენერირებული ტექსტი...

სათაური

შემთხვევით გენერირებული ტექსტი, შემთხვევით გენერირებული ტექსტი...

სათაური

შემთხვევით გენერირებული ტექსტი, შემთხვევით გენერირებული ტექსტი...

ვინ ვართ ჩვენ?

ჩვენ შესახებ


შემთხვევითად გენერირებული ტექსტი ეხმარება დიზაინერებს და ტიპოგრაფიული ნაწარმის შემქმნელებს, რეალურთან მაქსიმალურად მიახლოებული შაბლონი წარუდგინონ შემფასებელს. ხშირადაა შემთხვევა, როდესაც დიზაინის შესრულებისას საჩვენებელია, თუ როგორი იქნება ტექსტის ბლოკი. სწორედ ასეთ დროს არის მოსახერხებელი ამ გენერატორით შექმნილი ტექსტის გამოყენება, რადგან უბრალოდ „ტექსტი ტექსტი ტექსტი“ ან სხვა გამეორებადი სიტყვების ჩაყრა, ხელოვნურ ვიზუალურ სიმეტრიას ქმნის და არაბუნებრივად გამოიყურება.